bedrijventerrein.net
Laatste nieuws omtrent parkmanagement op bedrijventerreinen
Principeakkoord aanpak nieuwe bedrijventerreinen
spacer
Ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ) hebben overeenstemming bereikt met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) over de nieuwe aanpak van het bedrijventerreinenbeleid.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020.
spacer
ParkTrust | Parkmanagement parkmanager
Micha-Design.nl | Design Realisatie Onderhoud
De vereniging Dordtse Kil III
gouwestroom
gouwespoor
icoon
StopHeling spacer
Convenant
De gemaakte afspraken hebben betrekking op een viertal onderwerpen: de behoefteraming en planning van nieuwe bedrijventerreinen; de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en de financiering van de herstructureringsopgave; de regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bedrijventerreinenbeleid en verbetering in de kwaliteit van en op bedrijventerreinen. De verschillende partijen zijn tot overeenstemming gekomen dat de planningsopgave tot en met 2020 10.965 ha netto omvat.
spacer
Financiën
In totaal stelt het rijk tot en met 2013 ruim 400 miljoen euro beschikbaar voor het bedrijventerreinenbeleid. De cofinanciering door de provincies zal afhankelijk zijn van de besluitvorming van het kabinet over de voeding van het provinciefonds. Uitgangspunt blijft dat rijk en provincies gelijkelijk bijdragen. Afgesproken is dat de Topper-middelen (107,6 miljoen euro) via een decentralisatie-uitkering beschikbaar worden gesteld aan provincies, die daartoe voor 1 april 2010 provinciale herstructureringsprogramma’s opstellen.
spacer
Samenwerking
Daarnaast hebben rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten verplicht moeten gaan samenwerken op bedrijventerreinenbeleid, want regionale samenwerking draagt volgens hen bij aan efficiënter ruimtegebruik. Gemeenten mogen in eerste instantie zelf aangeven op welke wijze en met wie ze gaan samenwerken, waarvoor een team van ambassadeurs wordt samengesteld. Tevens is afgesproken dat er een basispakket parkmanagement zal worden uitgewerkt.
spacer
Meer info:
Wilt u meer weten over de aanpak van de rijksoverheid op het gebied van bedrijventerreinen? Klik hier!
Bedrijventerrein.net is een onderdeel van ParkTrust en is in samenwerking met Micha-Design.nl
lijntjeOnder